close
تبلیغات در اینترنت
بررسي جنبه هاي كشت درون شيشه اي گل راعي بومي ايران
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

  لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

 • لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

  لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

 • لیست طرح درس ها همه مقاطع

  لیست طرح درس ها همه مقاطع

 • رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

  رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

 • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

  معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت
 • تاریخ ارسال : پنجشنبه 09 مهر 1394
 • بازدید : 717 مشاهده

بررسي جنبه هاي كشت درون شيشه اي گل راعي بومي ايران:

 

چكيده :

 

 

گل راعي( Hypericum perforatum ) متعلق به خانواده Hypericaceae و يك گياه دارويي مهم است كه مواد موثره آن يعني هيپريسين و هيپرفورين داراي خواص ضد افسردگي، ضد ويروس، ضد باكتري و... مي باشند كه در صنايع دارويي كاربرد فراواني دارند. دليل توجه به جنبه هاي مختلف كشت بافت گياهان دارويي، بهينه نمودن اين روشها به عنوان ابزار مهم جهت مطالعات بعدي مربوط به عوامل موثر در بيوسنتز متابوليت هاي ثانويه و همچنين كاربرد آنها در اصلاح گياهان دارويي باشد.  تا كنون مطالعات كشت بافت در مورد گل راعي بومي ايران انجام نگرفته است و ما براي اولين بار نحوه كال زايي و ريشه زايي گل راعي بومي ايران را مورد مطالعه قرار داديم.  ماده گياهي مورد استفاده در اين آزمايش بذر گل راعي بومي ايران توده بومي اردبيل بود.  محيط كشت مورد استفاده MS و از هورمونهاي 2,4-D (25/0 ، 5/0 ،1 ،2 و 5 ميلي گرم در ليتر) و BA (25/0 ، 5/0 ،1 ،2 و 5 ميلي گرم در ليتر) يا KIN (25/0 ، 5/0 ،1 ،2 و 5 ميلي گرم در ليتر)براي كال زايي در بذر و تيمارهاي  NAA (5/0 ،1 ،2 و 5 ميلي گرم در ليتر) براي ريشه زايي در قلمه تهيه شده از گياهچه استريل استفاده شد.  نمونه ها در دماي 21 درجه سانتي گراد و روشنايي 16 ساعت قرار گرفتند.  پس از گذشت 6 هفته روند كال زايي و ريشه زايي در نمونه ها مورد بررسي قرار گرفت.  نتايج آناليز دانكن در سطح 5 درصد نشان داد كه بيشترين مقدار كالوس از نظر وزن در تيمار حاوي 1 ميلي گرم در ليتر كاينتين به همراه 5/0 ميلي گرم در ليتر 2,4-D (1175/2 گرم وزن تر كالوس) و تيمار حاوي 1 ميلي گرم در ليتر كاينتين به همراه 25/0 ميلي گرم در ليتر 2,4-D (1937/2 گرم وزن تر كالوس) بود.  همچنين بررسي نتايج ريشه زايي با آزمون دانكن در سطح 5 درصد نشان داد كه بيشترين ريشه زايي از نظر تعداد و طول ريشه در تيمار حاوي 5/0 ميلي گرم در ليتر NAA ( به طور ميانگين 3/4  عدد ريشه در هر قلمه و ميانگين طول ريشه ها 3/2 سانتي متر) بود.

        www.ake.blogfa.com                          www.ake.blogfa.com