close
تبلیغات در اینترنت
تعیین وزن اکی والان با توجه به نوع واکنش
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

  لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

 • لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

  لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

 • لیست طرح درس ها همه مقاطع

  لیست طرح درس ها همه مقاطع

 • رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

  رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

 • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

  معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت
 • تاریخ ارسال : شنبه 04 مهر 1394
 • بازدید : 519 مشاهده
 • وزن اکی والان ماده‌ای که در یک واکنش خنثی شدن شرکت می‌کند، وزنی از آن ماده است که در آن واکنش با یک وزن فرمول گرم یون هیدروژن ترکیب می‌شود و یا یک فرمول گرم یون هیدروژن تولید می‌کند.
 • برای اسیدها و بازهای قوی و برای اسیدها و بازهایی که فقط یک یون یا فعال دارند وزن اکی والانی برابر با وزن مولکولی آنهاست.
 • برای اسیدها و بازهای قوی که دو یون یا فعال دارند و در یک واکنش اسید - باز با دو هیدروژن یا هیدرو کسید خود شرکت می‌کنند وزن اکی والانی نصف وزن مولکولی آنها است.
E = M / N
دراین فرمول ، E : وزن اکی والان ، M : وزن مولکولی و n : تعداد هیدروژن یا گروه هیدروکسید در یک اسید یا باز قوی است.

 • برای یک اسید چند عاملی که دارای دو یا چند هیدروژن با تمایلات متفاوت برای تفکیک شدن است تعیین اکی والان دشوارتر است. بعنوان مثال در تیتراسیون اسید فسفریک ، در تیتراسیون اول که اسید یک پروتون از دست می‌دهد وزن اکی والان اسید فسفریک برابر وزن مولکولی آن است در حالیکه در تیتراسیون دوم وزن اکی والان نصف وزن مولکولی است. تیتراسیون پروتون سوم اسید فسفریک جنبه کاربردی ندارد. بدون آگاهی از اینکه کدام یک از مراحل تیتراسیون در واکنش درگیر است، تعیین وزن اکی والان اسید فسفریک غیر ممکن خواهد بود.
 • وزن اکی والان گرم در واکنشهای اکسیداسیون احیا عبارت است از وزنی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم یک مول الکترون تولید یا مصرف می‌کند. بنابراین وزن اکی والان هر ماده‌ای که در واکنش اکسیداسیون - احیا شرکت کرده است از تقسیم کردن وزن مولکولی آن بر تغییر عدد اکسیداسیون آن ماده بدست می‌آید.
 • وزن اکی والان برای یک نمک یا یک ماده شرکت کننده در یک واکنش رسوبی یا تشکیل کمپلکس برابر وزنی از ماده است که در صورت یک ظرفیتی بودن کاتیون یک مولکول گرم و در صورت دو ظرفیتی بودن نصف مولکول گرم و … کاتیون تولید یا مصرف نماید.

بنابراین برای تهیه یک محلول با نرمالیته مشخص ابتدا باید وزن اکی والانی ماده مورد نظر را و بعد از حل کردن تعداد مشخصی از وزنهای اکی والانی نرمالیته مورد نظر را بدست آورد.

نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۲/۱۴ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی