close
دانلود آهنگ جدید
نوارهای شبدر و گندم بر عملکرد گندم در کشت مخلوط
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

  لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

 • لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

  لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

 • لیست طرح درس ها همه مقاطع

  لیست طرح درس ها همه مقاطع

 • رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

  رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

 • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

  معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت
 • تاریخ ارسال : دوشنبه 20 مهر 1394
 • بازدید : 463 مشاهده

 

تاثیر عرض نوارهای شبدر و گندم بر عملکرد گندم در کشت مخلوط:

 

کشت مخلوط غلات و بقولات منافع زیادی در سیستم های کم نهاده خواهد داشت. در این آزمایش شبدر سفید و گندم زمستانه به صورت مخلوط کاشته شدند. فاکتورهای مورد آزمایش عبارت بودند از: نوع کشت (کشت تنهای شبدر، کشت تنهای گندم و کشت مخلوط)، عرض ردیف ها و تراکم گندم. صفات مورد اندازه گیری نیز شامل عملکرد دانه، تعداد سنبله، وزن دانه، غلظت نیتروژن دانه، وزن خشک و غلظت نیتروژن زیست توده هوایی، علف های هرز و اندازه گیری تشعشع، بودند. کشت مخلوط گندم و شبدر باعث کاهش عملکرد دانه گندم به اندازه 25-10% نسبت به کشت تنهای گندم شد. کاهش عملکرد، احتمالا به علت رقابت بین گونه ای برای نور و نیتروژن در مراحل رویشی و برای آب در مرحله پر شدن دانه می باشد. جذب نیتروژن در کشت مخلوط گندم در فصل رشد افزایش یافت و منجر به اختلاف کوچکی بین جذب کل نیتروژن کشت مخلوط و گندم تنها شد. اما نیتروژن دانه افزایش یافت. رقابت بین گونه ای با افزایش عرض نوارها از 7 به 14 کاهش یافت و منجر به عملکرد دانه و جذب نیتروژن دانه بالاتر شد.

        www.ake.blogfa.com                          www.ake.blogfa.com