close
تبلیغات در اینترنت
مقایسه عددها - همیاری پایه سوم
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

  لیست کلیه تجربیات دبیران برای رتبه خبره و عالی

 • لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

  لیست و فهرست کلیه اقدام پژوهی ها

 • رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

  رمز های جی تی ای 5 بصورت کامل

 • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  معرفی دانشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  آشنایی با دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 • معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

  معرفی نظام آموزش عالی فیلیپین

 • معرفی نظام آموزش عالی ترکیه

  معرفی نظام آموزش عالی ترکیه

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت
 • تاریخ ارسال : دوشنبه 30 شهريور 1394
 • بازدید : 570 مشاهده

مقایسه عددها - همیاری

باسمه تعالی

عنوان درس:مقایسه عددها    مدت تدریس 40دقیقه   صفحه کتاب:100  پایه/مقطع:سوم ابتدایی   محل تدریس:کلاس    نام مدرس :سیمین یونسی تعدادفراگیران :16نفر 4گروه 4نفری      

روش تدریس :همیاری (کارایی تیمی)براساس 9گام گانیه   

وسایل کمک آموزشی:چرتکه اعداد کتاب راهنمامعلم سولات آماده شده ازمبحث مقایسه اعداد تخته سیاه وغیره

اهداف کلی آموزش:آموزش ریاضی مقایسه اعداد

اهداف جزئی آموزش

مقایسه اعدادچهاررقمی بااستفاده ازنمادهای  >=<

درست کردن اعدادچهاررقمی بااستفاده ازچرتکه اعداد

مقایسه کردن اعداددبااستفاده ازچرتکه

مقایسه اعدادبدون استفاده ازچرتکه

جمع وتفریق اعدادچهاررقمی

اهداف رفتاری

دانش آموزان بتوانند بااستفاده ازجدول ارزش مکانی اعدادراباهم مقایسه کنند(دانشی)

دانش آموزان بتواننداعدادچهاررقمی رامقایسه کرده وبااستفاده ازجدول ارزش مکانی جمع وتفریق مربوط به آن هاراانجام دهند(دانشی)

 دانش آموزان بتوانند اعدادراازجدول خارج کرده وجمع وتفریق کنند(مهارتی)

دانش آموزان بتوانندروش آموخته شده رادرحل مسئله به کارگیرند(دانشی)

دانش آموزان برای فهمیدن درس ازخودعلاقه نشان دهند(نگرشی)

دانش آموزان بااحترام به سخنان معلم گوش دهند(نگرشی)

 

 

رفتارورودی

سلام

سلام دخترای مهربون حالتون خوبه   

بله ... خداروشکرکه همتون خوبید

خوب تامن وسایلموجابه جاکنم شماتکالیفتون روبذاریدروی میز اماقبلش حضوروغیابی داشته باشیم دخترگلم زهرافاطمه جون سیمین جون ...

گروه نسترن: تکالیفتون رسم انواع خط هاونام گذاری آن هابود آفرین کارتون عالی بود

گروه مریم: تکالیف شمااندازه گیری اضلاع شکل هاومحاسبه محیط آن ها بوسیله نوشتن جمع برای آن هابود کارتون روخیلی تمییزومرتب والبته درست وبادقت انجام دادید

گروه یاس :تکلیفتون حل مسائل مربوط به اندازه گیری سطح ومساحت شکل هابودبله خیلی بادقت انجام دادید افرین به شمادخترای گلم

گروه لاله: تکلیف شمادرست کردن مربع ومستطیل بااستفاده ازمقوا بودکه بایدمحیط ومساحت آن هارونیز محاسبه میکردید شکلاتون روخیلی بادقت وقشنگ درست کردیدمحاسبتون هم کاملا درسته بارک الله به دخترای باهوشم

گام اول درتدریس گانیه

ایجادانگیزه

چون دخترای خوبی بودیدوتکالیفتون روعالی انجام دادید میخوام براتون یه قصه بگم

یه روزعلی کوچولو میخواست تکالیفشوانجام بده همینطورکه داشت کیفشومیگشت تامدادوپاک کنشودربیاره یهو دیدپاک کن ومدادش نیست هرچی گشت اوناروپیدانکردتااینکه خسته شدوخیلی ناراحت موضوع روبه مامانش گفت مامان علی کوچولوبه اون گفت چراحواسشوجمع نکرده ووسایلشوگم کرده علی ازمامانش معذرت خواهی کردوقول دادکه دیگه تکرارنمیشه مامانش به اون پول دادتابره ازفروشگاه لوازم اتحریر مدادوپاک کن بخره علی کوچولو باشادمانی به مغازه رفت وبه اقای فروشنده گفت یک پاک کن ومدادمیخوام فروشنده به اودادوگفت قیمت مدادوپاک کن روروی هم به علی کوچولوگفت ولی علی کوچولوازفروشنده خواهش کردکه قیمت هرکدوم روجداگانه بگه فروشنده پاسخ دادمداد1425تومان وپاک کن 1250تومان علی کوچولو داشت فکرمیکردکه قیمت کدوم بیشتره ؟وهم چنین حساب میکردببینه مدادوپاک کن روی هم چقدمیشه؟

گام دوم درتدریس

آگاه ساختن ازهدف

دخترای من درس امروزروخوب گوش کنید تابتونید بفهمید علی کوچولو چطورقیمت وسایل روحساب کرد خوشتون اومدازقصه دانش آموزان:بله

گام سوم گانیه درتدریس

یادآوری پیش نیازها ارزشیابی تشخیصی

بچه های گلم جلوی من چی میبینید؟چرتکه اعداد که مثل جدول ارزش مکانی میمونه

افرین حروفی که اینجانوشته نشانه کدوم ارزش مکانی اعداداست؟ه یعنی هزارها ص صدگان د دهگان وی یکان آفرین حالا میتونیددعدد 852 رودرچرتکه هاتون نشان دهید؟

افرین دخترای باهوشم

گام چهارم درتدریس گانیه

ارائه محرک

چرتکه یکی ازدانش آموزان راگرفته وکمی راجع به درس به آن هاتوضیح میدهیم

بعدازدانش آموزان میخواهیم درگروه باچرتکه های خوداعدادمختلف راتمرین کرده  وروی برگه بنویسندومقایسه کنند درمرحله بعدمعلم تعدادی سوال باتوجه به متن وکمی فراترازآن مانندسوالات زیرراکه ازقبل طراحی کرده بین اعضای تیم توزیع میکند وازآنهامیخواهدبه صورت فردی به سوالات پاسخ دهند

 

 

1-برای مقایسه دوعدد3425و3431 ابتدادوعددراباحذف رقم های یکان دهگان وصدگان وقراردادن صفربه جای آن هابنویسیدومقایسه کنید

حالا باحذف رقم های یکان ودهگان بنوسیدومقایسه کنید

حالاباحذف رقم های یکان دوعددرابنویسیدومقایسه کنید

کدام حالت هامناسب تراست چرا؟

2-عددهای نوشته شده درهرسطررابه ترتیب ازکوچک به بزرگ بنویسید

4010    4000 4020 40085

1318 1315  1313    1319  1316

علامت >=< بگذارید

4000         987         4970           5020        90+47          137

 3-حاصل جمع وتفریق هاراباتوجه به نمونه بدست آورید 

3241                         5431

1127                          1408

4241

 

 

7438                      8947

6145                      5634

1438

4-مهردادداخل کیف پول خودرانگاه کرد دواسکناس 1000تومانی یک اسکناس 2000تومانی ودواسکناس 500تومانی داشت مهردادچقدرپول داشت؟

 

پس ازپاسخگویی معلم برگه هاراجمع اوری کرده وارزشیابی رابه صورت فردی لحاظ میکند

درمرحله بعدازفراگیران میخواهدکه همان سولات رابه صورت گروهی پاسخ دهند ومعلم دوباره سوالات راجمع اوری کرده وارزشیابی رابه صورت گروهی لحاظ میکند

نیازبه تلاش بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب

اسامی گروه ها

 

 

 

 

 

نسترن

 

 

 

 

مریم

 

 

 

 

یاس

 

 

 

 

لاله

 

گام پنجم معنی دارکردن تمام جملات رمزگذاری شده

خوب حالا سرگروه گروه نسترن بیادپای تخته وبرای بچه هاتوضیح بده که چگونه سوال یک برگه روحل کردند؟

یکی ازاعضای گروه مریم پای تابلوبیاد چگونگی حل سوال دورابرای بچه هاتوضیح بده

هریک ازاعضای  گروه یاس سوال سه رابرای بچه هاحل کرده ومراحل حل ان راتوضیح دهند

مهشیدازگروه لاله پای تابلوبیادوسوال 4روبرای بچه هاحل کنه وتوضیح بده چه جوری به پاسخ رسیده است؟

بارک الله به همه ی گروه هاکارتون فوق العاده خوب بودیه دست به افتخارخودتون بزنیدویه دست دیگه به افتخارمهشیدکه خیلی خوب پیشرفت کرده بزنید

گام ششم فراخوان عملکرد

بچه هاچرتکه هاتون روروی میزبگذاریدوبه سوالات من پاسخ بدید

2تاحلقه قرمزو3تاحلقه زردو2تاحلقه سبزو5تاحلقه آبی میشه چه عددی؟

3325 حالا4تاحلقه قرمزو2تاحلقه زردو4تاحلقه سبزو2تاحلقه آبی میشه چند؟4242

افرین حالاکدوم بزرگتره؟4242 آفرین به دخترای گلم ازاین تمرین چه چیزی رویادگرفتیم؟ یادگرفتیم که چگونه عددهاروباهم مقایسه کنیم وهم چنین عددی که رقم هزارهای آن بیشتره بزرگ ترازدیگری است واعدادی که همه رقم هایش مثل هم هستندباهم مساویند آفرین خیلی خوب یادگرفتید

گام هفتم تدارک بازخورد

خوب بچه هاحالااعداد4025با3451روباهم مقایسه کنید افرین

گام هشتم ارزیابی عملکرد

خوب به این جمع وتفریقی که روی تخته نوشتم توجه کنیدهرگروهی که زودترجوابوبدست بیاره جایزه داره

 

4254            5524

3141            3215

ازتعدادزیادی میخواهیم که آن راپای تخته حل کنند

گام نهم افزایش یادگیری ومروردرس

خوب 7تاحلق قرمزبا5تاحلقه زردو4تاسبزمیشه چند؟7540

4تاقرمزو4تازردو3تاسبزو6تاآبی میشه چند؟4436

کدوم بزرگتره ؟7540 حالاکی میتونه بگه قیمت مدادوپاک کن علی کوچولوچقدرشد؟

2675

تکالیف خلاقانه

بارسم شکل چینه دردفترخود عددهاراباهم مقایسه کنیدجمع وتفریق مربوط به آن هارابنویسید